0

Terms and conditions

Betingelser for handel og medlemskab

Aura’s -konceptet

Tak fordi du har valgt Aura’s medlemsportal (Herefter Aura's). Læs nøje følgende vilkår og betingelser, før du bruger dette websted for at sikre, at Aura’s er noget for dig. Aura’s er en medlemsportal for ansigtsyoga.

Aura’s oversigt

De følgende vilkår og betingelser (herefter benævnt "betingelser") beskrives sammen med privatlivspolitikken, kravene for at bruge vores hjemmeside, som er tilgængelig via domænet http://www.auraalexie.com/ (herefter "hjemmeside") eller via dens applikation (herefter "Aura’s"). Vilkårene fastsætter betingelserne for adgang til websteder, tjenester og applikationer, der tilbydes brugerne. Hvis du delvist eller helt er uenig i vilkår og betingelser, bør du ikke installere eller bruge tjenesten. I denne forstand accepterer du at bruge AURA’S's tjenester for at være bundet af disse vilkår og betingelser og af enhver ændring, som Aura’s ensidigt foretager i dem, alene ved at fortsætte med at bruge de nævnte tjenester, og du erklærer:

Du har læst og forstået betingelserne. Du påtager dig alle de forpligtelser og ansvar, der afspejles i disse betingelser. Du er over 18 år og har juridisk forståelse. Hvis Aura’s bemærker, at der er en mindreårig kunde, vil medlemsprofilen automatisk blive fjernet. I så fald skal kunden bevise, at de er over 18 år.

Vi informerer dig om, at Aura’s er dannet af Aura’s som Aura v/Aura Alexie Holm. Aura’s er ansvarlig for styring af Aura’s-webstedet og Aura’s. Ligeledes udføres ledelsen af kunderne og kommunikationen med alle kunder fra alle lande på Aura’s-webstedet eller Aura’s-appen. I enhver henseende vil Aura’s eller dets tilknyttede selskaber være ansvarlige for enhver beslutning truffet af en Aura’s-kunde mod Aura’s.

Disse vilkår træder i kraft den 1. april 2022. Aura’s kan til enhver tid opdatere, ændre eller tilbagetrække disse vilkår uden forudgående varsel til sine kunder og uden at være ansvarlig over for kunderne for en sådan handling. Ved ikrafttrædelse af vilkårene skal brugerne acceptere betingelserne for at fortsætte med at bruge de tjenester, som Aura’s tilbyder. Kunderne skal også holdes opdateret med vilkårene.


 • 1. Tjenesteudbyder Ejeren og tjenesteudbyderen er Aura v/Aura Alexie Holm (herefter "Aura’s"), beliggende på Kastrupvej 208, 2770 Kastrup (Danmark) med følgende CVR-nummer: 44630052.
 • 2. Registrering Brugen af de af Aura’s tilbudte tjenester kræver forudgående registrering af kunderne. Kunden skal vælge "Opret" muligheden vist på hjemmesiden. Under registreringsprocessen skal potentielle kunder indtaste deres identifikationsoplysninger, der varierer afhængigt af om kunden er en fysisk person eller en juridisk person. Uanset tilfældet skal alle potentielle kunder acceptere disse vilkår og betingelser for at blive registreret hos Aura’s. Hver kunde vil have deres egen brugerprofil, adgangskode og administrator-konto for at få adgang til deres personlige konto. Kunden skal altid beskytte sin profil og adgangskode. Enhver skade, der måtte opstå som følge af uagtsomhed, offentliggørelse eller tab, skal personligt bæres af kunden. Kunden er altid ansvarlig for brugen og adgangen til deres profil. Ved registrering skal kunden give nøjagtige og opdaterede oplysninger. Blandt andet skal kunden angive sine personlige oplysninger og kontaktoplysninger. Registrering på hjemmesiden indebærer behandling af kundedata udført af Aura’s, der er dataansvarlig. For mere information om, hvordan Aura’s behandler dine data, bedes du læse vores privatlivspolitik.
 • 3. Regler for brug Kunden accepterer at overholde betingelserne og opføre sig i overensstemmelse med loven, den offentlige orden og god etik. På denne måde forpligter kunderne sig til at foretage passende brug af Aura’s's hjemmeside eller app og undgå enhver form for ulovlig eller kriminel aktivitet eller enhver anden aktivitet, der er i strid med gældende lovgivning. Som eksempel og ikke udelukkende forpligter kunden sig til følgende:
 1. Altid overholde betingelserne. Hvis kunden er utilfreds med den ledelse, der udføres af Aura’s eller med den behandling, der ydes af Aura’s, skal kunden stoppe med at bruge de tjenester, der tilbydes af Aura’s.
 2. Undgå at lave stødende kommentarer, såsom racistiske, xenofobiske, undskyldende, pornografiske eller menneskerettighedsbemærkninger mod andre kunder eller Aura’s.
 3. Undgå at offentliggøre, uploade, distribuere eller sprede upassende, stødende, krænkende, obscene eller ulovlige indhold, navne, materiale eller informationer såsom eksplicit eller implicit pornografisk indhold gennem Aura’s.
 4. Undgå at offentliggøre eller indtaste oplysninger, der indebærer afsløring eller brud på kommunikationshemmeligheder eller der er i strid med databeskyttelsesforordningen.
 5. Undgå at oprette falske profiler.
 6. Undgå at dele eller transmittere oplysninger eller indhold fra tredjeparter, uanset det anvendte medie.
 7. Undgå at uploade indhold, der kan anses for ulovlig eller unfair reklame.
 8. Undgå at uploade fotografier eller informationer om mindreårige eller ethvert andet indhold relateret til mindreårige uden udtrykkelig samtykke fra Aura’s.
 9. Undgå at præsentere falske eller vildledende, tvetydige eller unøjagtige indhold til kommunikationsmodtagere.
 10. Undgå at skabe en falsk identitet med det formål at vildlede andre.
 11. Undgå at overtræde gældende love eller regler.
 12. Undgå at bruge Aura’s til unfair konkurrence eller kommercielle formål.
 13. På intet tidspunkt kan Aura’s holdes ansvarlig for brugerens helbred, skader eller defekter i forbindelse med eller som følge af undervisning på kurset/onlineundervisning hos Aura’s. Al deltagelse i undervisning, kurser og arrangementer afholdt af Aura’s sker derfor på eget ansvar.

Det er også kundens eget ansvar for kurser, workshops osv. at informere om forhold såsom graviditet, hypermobilitet, sygdom, mentale tilstande eller lignende, der kan være relevante i forhold til undervisningen. Det er også dit eget ansvar for kurser, arrangementer osv. at passe på deres egne sager, værdigenstande osv. Forældre har også det fulde ansvar for deres egne medbragte børn i forbindelse med begivenheder i Aura’s. Aura’s forbeholder sig retten til at flytte eller aflyse et kursus i tilfælde af for få tilmeldinger eller force majeure.

 1. Kunden forpligter sig til ikke at kræve eller gøre krav på erstatning fra Aura’s for skader, der kan være forårsaget af den førnævnte opførsel samt enhver anden afledt opførsel. Derudover erklærer kunden at holde Aura’s skadesløs for enhver juridisk ansvar, der opstår som følge af et medlems tilsidesættelse af pligter i forhold til disse vilkår og betingelser. Desuden forbeholder Aura’s sig retten til at kræve erstatning fra sine kunder. Kunden forpligter sig til ikke at kræve erstatning fra Aura’s for skader, der kan være forårsaget af den førnævnte adfærd samt enhver anden tilsvarende skade. Ved at acceptere disse vilkår erklærer kunden at holde Aura’s fri for enhver juridisk ansvar på grund af medlemmets tilsidesættelse af dets forpligtelser i forhold til disse vilkår og betingelser. Aura’s forbeholder sig retten til at kræve passende kompensation og erstatning i overensstemmelse hermed fra sine kunder.
 • 4. Kunden Aura’s tilbyder en platform, hvor kunden kan købe og deltage i onlinekurser.
 • 5. Udelukkelse af brugere Aura’s forbeholder sig ensidigt retten til at forhindre registreringen af kunder samt slette profilen for enhver kunde uden advarsel og uden behov for begrundelse, hvis kunderne ikke overholder disse betingelser. Sletning af profilen vil resultere i tab af profilen samt tab af tilknyttede køb og betalinger foretaget under profilen. Sletning af profilen giver under ingen omstændigheder ret til erstatning for skader til fordel for kunden. Baseret på Aura’ss vurdering kan du, på baggrund af de givne omstændigheder i sagen, vælge, om du ønsker at slette medlemmets profil eller sætte kunden på en sortliste.

  • 6. Kundeadgang Medlemmer med en brandprofil skal registrere sig som nye brugere og udfylde de påkrævede felter på webstedet, såsom:
  • e-mailadresse
  • Fornavn og efternavn
  • Adgangskode
  Kunder vil kunne se deres personlige data på Aura’s-platformen og kan opdatere eller rette dem, hvis det er nødvendigt. Enhver kunde kan afmelde sig fra Aura’s-webstedet. Kunder kan konsultere de data, der behandles af Aura’s, indtil kunden afmelder sig. Kunder slettes automatisk, når de afmelder sig fra deres profil. I hvert fald slettes sikkerhedskopier hver femte dag, mens ikke-Aura’s-profiler slettes hver nat. Du kan finde flere oplysninger om Aura’ss databehandling i privatlivspolitikken på vores websted. For yderligere information eller spørgsmål kan kunder kontakte Aura’ss kundeservice via e-mailadressen: info@Aura’s.dk Aura’s vil altid stræbe efter en minimal svartid og forpligter sig til at tilbyde sine kunder en seriøs, individuel og personlig behandling gennem hvert besked. Generelt overføres oplysningerne fra kunden ikke til andre kunder eller tredjeparter, medmindre kunden accepterer at dele indhold på deres Aura’s-profil eller på grund af en retlig forpligtelse. I hvert fald vil Aura’s anmode om den udtrykkelige tilladelse fra de berørte kunder, så kunderne frit kan tilbagekalde en sådan tilladelse når som helst. For yderligere oplysninger om behandlingen af kundedata udført af Aura’s, skal du læse afsnittet om privatlivspolitik.

  • 7. Kommunikation mellem Aura’s og dets kunder Kommunikation mellem kunder sker altid via e-mail. Hvis kunder ikke er i stand til at kontakte hinanden, kan Aura’s hjælpe med at kontakte kunden på en anden måde. Kommunikationen mellem Aura’s og dets kunder kan ske via platformen, sociale medier, mobilnummer eller WhatsApp, hvis disse oplysninger indtastes ved oprettelse. Det er derfor dit ansvar at verificere, at de oplysninger, der er angivet, er korrekte, og at informere os, hvis der sker ændringer i dem.
  • 7.1 Valideringspolitik Det er en prioritet for Aura’s at undgå eksistensen af falske profiler. Af samme årsag vil valideringen af de registrerede profiler blive undersøgt af Aura’s for at sikre dette formål. Hvis der er mistanke, kan Aura’s kontakte kunden for at validere dets ægthed. Aura’s kan også på eget skøn beslutte at sætte profilen i karantæne (sortliste) uden begrundelse eller forudgående varsel. Aura’s kan efter eget skøn beslutte den mest passende måde at bekræfte profils identitet på. Aura’s kan anmode kunden om at fremsende specifik dokumentation for at bekræfte dets identitet. Kunden skal sende en sådan dokumentation inden for en rimelig frist, ellers sletter Aura’s profilen uden varsel til kunden. I så fald kan kunden ikke kræve erstatning eller kompensation fra Aura’s eller nogen af dens partnere. Hvis Aura’s diskret vælger at sortliste medlemmets profil, vil den blive deaktiveret og ikke længere være synlig automatisk for resten af Aura’ss kunder.

  • 8. Immaterielle rettigheder og industrielle ejendomsrettigheder. Alle immaterielle og industrielle ejendomsrettigheder i forbindelse med værker, indhold eller tjenester, der tilbydes på webstedet eller i Aura’s, tilhører den retmæssige ejer Aura v/Aura Alexie Holm. Følgende elementer falder ind under denne kategori som eksempler, men ikke udelukkende: tekster, grafik, logoer, billeder, digitale downloads, databaser, dataindsamling, software, ikoner og teknologier, audiovisuelt og lydindhold, webstedsdesign og kildekode, blandt andre. Det er også udtrykkeligt forbudt for kunder eller tredjeparter at bruge varemærkerne "Aura’s", "Aura’s.dk", samt andre mærker inkluderet på webstedet, der kan være beskyttet som intellektuel ejendom eller industri. Kopiering, reproduktion eller distribution, helt eller delvist af indholdet på webstedet eller Aura’s, uanset støtte eller tekniske midler, uden skriftlig tilladelse fra Aura’s eller dets partnere, er udtrykkeligt forbudt. Kunden forpligter sig til at respektere Aura v/Aura Alexie Holm' immaterielle og industrielle ejendomsrettigheder og erklærer, at han / hun er den eksklusive ejer af det indhold, som han / hun deler eller inkorporerer på webstedet eller i Aura’s, som kan være beskyttet af intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder. Kunden må kun bruge Aura’s-platformen til strengt privat eller personlig brug, hvilket forbyder enhver anden brug uden den udtrykkelige tilladelse fra Aura’s. Ligeledes giver kunden ved blot brug af platformen Aura’s en gratis "licens" til det indhold eller de publikationer, den deler, herunder billeder, navne og links, samt retten til offentlig kommunikation, reproduktion og distribution i alle former for udnyttelse, der eksisterer i løbet af gyldighedsperioden for licensen til overførsel til Aura v/Aura Alexie Holm og andre virksomheder i koncernen.
 • 9 Ejerskab Aura Alexie Holm er ejeren af Aura v/Aura Alexie Holm.

Handelsbetingelser

Følgende vilkår og betingelser fastsætter de juridiske vilkår og betingelser, der gælder for kunder og Aura’s.

 • 1 Tjenestefunktioner o 1.1 Abonnementsaftale Kunder kan drage fordel af de abonnementer, som Aura’s tilbyder. Abonnementsaftalen indebærer en fast månedlig betaling for brug af de tjenester, som Aura’s tilbyder sine kunder. Kundens abonnement kan til enhver tid afsluttes via platformen ved at slette brandprofilen. Ikke desto mindre afbryder sletningen af profilen ikke automatisk abonnementet. Kunden skal tilbagebetale det resterende beløb i fuld udstrækning. Fjernelse af profilen fritager derfor ikke kunden fra fortsat at betale sit abonnement, indtil annulleringen af tjenesten er bekræftet af Aura’s. Abonnementsaftaler, der indgås af en kunde, er gyldige i én måned og fornyes automatisk hver måned herefter, medmindre kunden opsiger abonnementet.
 • 2 Betaling og betalingssikkerhed Priserne på de abonnementer, der er tilgængelige for kunden, vises på den aktuelle side. Betaling skal foretages af kunden, når fakturaen udstedes og sendes til den e-mail-adresse, som kunden har angivet. Vi informerer om, at betalinger foretaget med Aura’ss betalingssystem opfylder sikkerhedsforholdene og er ordentligt beskyttede. For at se betalings- og bankoplysninger kan du tjekke det ved at logge ind på platformen og åbne fanen "Admin". Her finder du din betalingsoversigt med konceptet: "Aura’s.dk".
 • 3 Ordrebekræftelse Når købet er bekræftet, modtager du en e-mail med en vedhæftet faktura via e-mail. Vi minder dig om at gemme en kopi af e-mailen og købsvilkårene så længe, du er tilmeldt vores tjenester. Du kan se vores abonnementsvilkår i afsnit 1.1 ovenfor.
 • 4 Fortrydelsesret De produkter og tjenester, der er købt via Aura’s.dk-platformen, kan ikke returneres, medmindre en sådan returnering er aftalt mellem parterne. Generelt gælder fortrydelsesretten ikke for transaktioner, der er foretaget mellem parterne, medmindre den udtrykkeligt og absolut er fastsat i loven. I så fald skal kunden gøre krav på retten direkte. I denne forbindelse er Aura’s eller nogle af dens partnere på ingen måde ansvarlige for kundens manglende overholdelse af fortrydelsesretten.
 • 5 Aktivering/deaktivering af tjenesten Kunden kan afmelde sig, opsige deres Aura’s-konto eller fjerne Aura’s-appen fra deres enhed ved at logge ind på deres profil. Dog frigør deaktivering af adgangen til tjenesterne ikke kunden fra fortsat at betale de forfaldne abonnementsbeløb.
 • 6 Skatter: Moms Bemærk, at momsbeløbet er inkluderet i de endelige priser.
 • 7 Lovgivning, tvister og kompetent jurisdiktion I tilfælde af tvist eller uoverensstemmelse opstået i forbindelse med disse vilkår eller aftalen, herunder en tvist eller uoverensstemmelse vedrørende vilkårene eller gyldigheden af aftalen, henvises en sådan tvist eller uoverensstemmelse til og løses under de danske domstoles eksklusive jurisdiktion.
 • 8 Kontakt Ved spørgsmål eller uoverensstemmelser kan du kontakte os ved at sende en e-mail til adressen: info@Aura’s.dk.